Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ НАСТАЛОЈ У РАДНОМ ОДНОСУ ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ РУДАРСКОГ БАСЕНА КОЛУБАРА

СЕМИНАР О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ НАСТАЛОЈ У РАДНОМ ОДНОСУ ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ РУДАРСКОГ БАСЕНА КОЛУБАРА

11. март 2014.

Данас је за представнике Рударског басена Колубара, у свечаној сали Завода за интелектуалну својину, одржан семинар на тему интелектуалне својине настале у радном односу.

Том приликом је истакнут значај интелектуалне својине за пословање, а посебно су појашњени принципи ауторско-правне и патентне заштите, као и заштите ауторског дела и проналаска насталих у радном односу. Присутни  су показали велико интересовање за тему, постављајући многобројна питања, пре свега из области односа патентибилног проналаска и иновације,  области процене вредности интелектуалне својине, као и из области интегрисања менаџмента интелектуалне својине у постојеће системе менаџмента. Семинар је завршен презентовањем информационих услуга Завода путем информација доступних на вебсајту Завода.