Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР ЗА ИСТРАЖИВАЧЕ ИНСТИТУТА ЗА МОЛЕКУЛАРНУ ГЕНЕТИКУ  И ГЕНЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО

СЕМИНАР ЗА ИСТРАЖИВАЧЕ ИНСТИТУТА ЗА МОЛЕКУЛАРНУ ГЕНЕТИКУ И ГЕНЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО

24. фебруар 2014.

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је, у сарадњи са Едукативно информативним центром, у петак, 21. фебруара, организовао семинар на тему „Систем патентне заштите“. Око 40 истраживача овог института било је у прилици да се детаљније упозна са значајем који интелектуална својина има за научнике и истраживаче, врстама права, као и начинима на које се заштита остварује у земљи и иностранству.

Посебна пажња посвећена је теми патентне заштите. Поред општих информација везаних за ову тему, посебан део предавања односио се на специфичности патентне заштите из области у којима је институт активан. Како је ово био први семинар овакве врста за ову институцију, учесници су показали изузетно интересовање и бројним питањима, коментарима и дискусијом активно учествовали у предавањима.