Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЖИГ И ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН - АДУТИ ЗА УСПЕШНО ПОСЛОВАЊЕ

ЖИГ И ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН - АДУТИ ЗА УСПЕШНО ПОСЛОВАЊЕ

21. фебруар 2014.

У препуној Свечаној сали Завода, данас је у Заводу организован семинар под називом “Жиг и индустријски дизајн – адути за успешно пословање.” Поред предавача из Завода, по први пут су у оквиру јавног семинара, предавачи били представници два носиоца права, и то фирми Пионир и BUCK из Београда. Семинару је присуствовало преко 60 учесника, међу којима су били привредници, дизајнери, адвокати, као и професори Факултета примењених уметности.

Дорис Марковић из Пионира и Јелена Каралејић из BUCK-а су изнеле своја искуства у вези са избором знака за заштиту жигом и избором предмета за заштиту индустријског дизајна. Говорећи о коришћењу жигова и индустријског дизајна у пословању, оне су истакле значај претраживања база жигова и индустријског дизајна пре покретања поступка за заштиту. Поред препознатљивости на тржишту, истакнуте су и следеће користи од заштите: боља позиција штанда на међународним сајмовима (BUCK), сарадња са иностраним партнерима, ширење тржишта, могућност предузимања мера за примену права у случају повреде. Највећу пажњу су изазвали њихови примери из праксе у вези са повредом права, као и значај правног уређивања власништва над правима интелектуалне својине, када се ангажују спољни сарадници (закључивање уговора о наруџбини ауторског дела).

Представници компанија су говорили и о конфликтима са другим правним субјектима у вези са интелектуалном својином. Истакнуто је да стране компаније-носиоци тзв. јаких бренова веома воде рачуна о активности конкуренције и правовремено предузимају мере у везе повреде (нпр. писмо упозерења, тужба за повреду права, привремена мера).

Професори су изнели своја искуства приликом сарадње са привредом (конкурс за идејна решења) и значај правилног уређивања односа између ових страна.