Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР ЗА ПРОФЕСОРЕ И ИСТРАЖИВАЧЕ ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА ИЗ НОВОГ САДА

СЕМИНАР ЗА ПРОФЕСОРЕ И ИСТРАЖИВАЧЕ ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА ИЗ НОВОГ САДА

18. фебруар 2014.

Данас је у Заводу одржан семинар за професоре и истраживаче катедре за биотехнологију и фармацеутско инжењерство на Технолошком факултету из Новог Сада.

Предавања су обухватила теме патентног система, патентне заштите у области биотехнологије, претраживање патентних база података, као и коришћење патентне документације.