Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ У РУДАРСКОМ БАСЕНУ КОЛУБАРА

СЕМИНАР О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ У РУДАРСКОМ БАСЕНУ КОЛУБАРА

14. фебруар 2014.

Данас је у просторијама Рударског басена Колубара одржан семинар на тему "Конкурентност помоћу креативности", у заједничкој организацији РБ Колубара и Завода за интелектуалну својину.

Повод за организацију семинара било је формирање Комисије за израду Правилника о иновацијама, патентима и ауторским правима Рударског басена Колубара. Око тридесет запослених у РБ Колубари имало је прилику да слуша и активно учествује у предавањима о интелектуалној својини. На семинару је представљен систем интелектуалне својине са посебним освртом на патентну заштиту и заштиту знака жигом, док је други део семинара био посвећен заштити пословних тајни и поверљивих информација. На крају семинара биле су представљене приче из праксе српских и светских компанија у области заштите и коришћења интелектуалне својине. У дискусији након предавања највише питања било је усмерено на однос патентне и заштите пословних тајни, као и на могућности заштите жигом. Приликом семинара је представљен и интранет портал РБ Колубара на коме се, између осталог, могу наћи бројни прописи и друга документација из области заштите интелектуалне својине.