Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ РЕГИСТАРА, ПРИЈАВА И ЗАХТЕВА У ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ ТОПОГРАФИЈА ПОЛУПРОВОДНИЧКИХ ПРОИЗВОДА

31. јануар 2014.

Желимо да обавестимо сва заинтересована лица да је у „Службеном гласнику РС“ бр. 8/14 објављен Правилник о садржини регистара, пријава и захтева у поступку заштите топографија полупроводничких производа.

- линк за Правилник