Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРОЈЕКАТ ОСНИВАЊА ЦЕНТРА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И ЕДУКАЦИЈУ У ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

29. април 2009.

Завод за интелектуалну својину Републике Србије (Завод) је у сарадњи са Европском комисијом (ЕК) и Европским заводом за патенте (ЕПО) покренуо пројекат оснивања и промовисања Центра за информисање и едукацију из области интелектуалне својине, који ће се налазити у просторијама Завода. Сврха пројекта је асистирање Заводу у мисији подизања опште свести и развоја професионалних способности у области права интелектуалног и индустријског власништва, док је општи циљ давање подршке Србији у испуњавању услова у оквиру процеса стабилизације и придруживања у области интелектуалног власништва.

Како би Србија достигла ниво заштите права интелектуалне својине који је неопходан за њену интеграцију у Европску Унију, Завод треба да унапреди своје активности подизања свести и пружања обука путем оснивања Центра за информисање и едукацију (Центар), који ће поседовати могућност давања квалитетних информација и обука из области интелектуалне својине заинтересованим странама, чије пословање се у мањој или већој мери тиче права интелектуалне својине, а који потичу из свих друштвених сектора.

Пројекат се у потпуности финансира од стране Европске комисије и Европског патентног завода. Пројекат је започет у јануару 2009. године, дужина трајања пројекта износи три године, док се сам пројекат може поделити на две фазе:
- успостављање оперативног Центра за информисање и едукацију у просторијама Завода
- покретање активности Центра

Дате фазе подразумевају више узајамно повезаних задатака, почев од стварања одговарајуће инфраструктуре у оквиру Завода за вршење активности Центра, преко промовисања Центра и управљања обуком особља Центра, до постављања Завода у средиште мреже националних интересних страна из области интелектуалне својине, уз крајњи циљ унапређења ефикасне употребе интелектуалне својине.

Активности Центра укључују: организовање обука и предавања (радионице и сл.), промовисање сарадње са свим заинтересованим странама, припрема, превођење и дистрибуција издања Завода и међународних организација, као и сарадња са регионалним центрима Привредне коморе Србије, научним институтима, факултетима, итд. Функционисање Центра ће се заснивати на најбољим праксама из земаља западне Европе.

Поред финансијске помоћи, ЕК и ЕПО ће пружити подршку у циљу развоја Центра, укључујући обучавање стручњака за интелектуалну својину у академским установама ЕПО, подршку у области информационих технологија, као и правно саветовање.

Центар ће додатно нагласити улогу Завода у изградњи конкурентности привреде на основу њене базе интелектуалне својине. Стратешка улога Завода ојачана је новом легислативом. У складу са новим Законом о министарствима, Завод би требало да постане централна институција за координацију рада других институција које су задужене за заштиту интелектуалне својине. По новом Закону о министарствима, Завод ће такође бити одговоран за развој у области права интелектуалне својине, као и образовно-информационих активности у датој области.

Користи овог пројекта такође укључују:

- Унапређење знања и способности у области интелектуалне својине

Пружањем информација о интелектуалној својини и саветовањем интересних страна о њиховим будућим активностима, Центар ће подстаћи истраживачко-развојне иницијативе које су усмерене на максимизирање интелектуалног капитала интересних страна. Ово представља веома важно питање, имајући у виду потребу српске привреде за унапређењем иновационих привредних активности. Оснивање и развој агенција за трансфер технологије одиграће важну улогу у овом процесу.

- Изградња конкурентности привреде на бази интелектуалне својине

Интелектуална својину представља значајан, ако не и кључан, елемент за развој савремене и конкурентне индустрије, те и самог друштва. Едукационо-информациони програм новог Центра биће усмерен на упознавање и припрему учесника за предузимање одговарајућег понашања и креирање стратегија за побољшање економских резултата уз правилно управљање правима интелектуалне својине. Поред тога, пројекта подразумева могућност “скенирања” интелектуалног власништва малих и средњих предузећа, што ће пружити квалитетну процену пословних тенденција малих и средњих предузећа, као и њиховог иновационог понашања.

- Стимулисање страних инвеститора за вршење пословних активности у Србији

Ефикасан рад Центра утицаће на вољу страних инвеститора за извршавање пословних активности у Србији на два начина. Одржавањем базе података за интелектуалну својину представиће се јаснија слика о вредности изабраних компанија, као и о општем стању привреде. Тиме ће се омогућити страним инвеститорима да планирају сопствене инвестиционе активности уз мањи ризик неуспеха, будући да ће им бити доступне информације о развојним тенденцијама интелектуалног капитала фирми и њиховог одрживог развоја. База података и будућа искуства Центра представљаће добар извор за процену локалне базе знања, као и интелектуалног капацитета људског капитала у земљи.

Успостављање ефикасног Центра ће позитивно утицати на рад административних тела, економских установа, научно-истраживачких развојних центара, судова, као и опште јавности. Центар ће развити ефикасан систем обуке о значају заштите интелектуалног власништва за све националне интересне стране у области интелектуалне својине, односно судије, тужиоце, службенике полиције и царине, тржишне инспекторе, правне заступнике и адвокате, представнике малих и средњих предузећа, раднике истраживачких института, студенте, представнике удружења предузећа, представнике медија и владине званичнике. Такође, Центар ће општој јавности омогућити стално образовање о друштвеном значају интелектуалног власништва и о начинима развоја иновационих активности.