Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР У ЧАЧКУ

СЕМИНАР У ЧАЧКУ

29. јануар 2014.

Први пут од оснивања Центра за едукацију и информисање, у организационој јединици Чачак Привредне коморе Краљева јуче је одржан семинар “Интелектуална својина за пословање” са посебним освртом на жигове.

Предавање је одржано у просторији Регионалног центра за професионални развој запослених у Чачку. Учесници семинара су били представници МСП сектора, удружења из овог краја, као и представници градске управе и Народног музеја града Чачка.

На основу интерактивне дискусије за време и након предавања закључује се да су привредници овог краја свесни значаја заштите права интелектуалне својине. Питања учесника су била конкретна, пре свега у вези са дистинктивношћу знака за заштиту жигом, избором роба и услуга за заштиту, као и важношћу правовремене међународне регистрације и сл. Један учесник семинара је изнео и своје искуство у вези са повредом туђег жига. Активности у вези са повредом права интелектуалне својине, могућност подношења захтева надлежним органима за предузимање мера за заштиту права интелектуалне својине у промету су теме које су учеснике највише интересовале. На крају семинара је представљен и Е-регистар жигова који је доступан на сајту Завода.