Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

ПРЕДАВАЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

27. јануар 2014.

Студенти међународног мастер програма „Међународно пословање и менаџмент“ Факултета организационих наука имали су прилику да у петак, 24. јануара, слушају предавање о интелектуалној својини и њеној употреби на тржишту, које је на енглеском језику држао предавач из Едукативно-информативног центра Завода.

На предавању је било речи о основама система интелектуалне својине, критеријумима за заштиту појединих права интелектуалне својине, обележјима који утичу на одређивање вредности права, и тржишним маневрима које компаније предузимају у овој области. Нарочита пажња посвећена је савременим појавама у области патената, као и могућностима одбране предлога вредности у кључним правима интелектуалне својине. Студенте су посебно интересовале теме валидности патентне заштите на међународном нивоу, активности “non-practicing” ентитета, као и одређене појединости у испитивању сличности и подобности у поступку регистрације жига.