Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

О ЗНАЧАЈУ КОРИШЋЕЊА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У ПОЖАРЕВЦУ

О ЗНАЧАЈУ КОРИШЋЕЊА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У ПОЖАРЕВЦУ

23. јануар 2014.

У Хотелу Дунав у Пожаревцу, у организацији РПК Пожаревца одржан је семинар под називом "Значај коришћења интелектуалне својине у пословању". Предавaњу је присуствовало 20 предузетника, МСП и организација из браничевског и подунавског округа.

Основе о правима интелектуалне својине, надлежност и услуге из надлежности Завода, коришћење жига у пословању, значај регистрације ознака географског порекла су биле теме о којима су говорили стручњаци ЕИЦ-а Завода. Дискусија која је уследила након предавања највише се односила на поступак регистрације жига, односно на питање ко може бити подносилац пријаве за признање жига. Учеснике је занимало и то коме могу да се обрате у случају повреде права интелектуалне својине. Том приликом, представници општине Жагубица и удружења пчелара "Хомоље" из Жагубице изнели су своја позитивна искуства у вези са заштитом и коришћењем ознаке географског порекла Хомољски мед.

Удруживањем локалних пчелара, великим ангажовањем свих учесника из јавног и приватног сектора овог краја, успели су да Хомољски мед региструју не само на националном нивоу већ и путем Лисабонског аранжмана. Према њиховим речима, активности у вези са коришћењем, маркетингом и у вези са спречавањем кривотворења овог производа нису завршене, већ представају важне циљеве овог удружења. Истакли су веома добру и континуирану сарадњу са Заводом. На овом примеру, учесници семинара су могли и на практичном нивоу да се упознају за значајем заштите права интелектулне својине.