Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

КОНКУРС ЗА ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ У ОБЛАСТИ ПРОНАЛАЗАКА, ДИЗАЈНЕРСКИХ РЕШЕЊА И ТЕХНИЧКИХ УНАПРЕЂЕЊА

22. јануар 2014.

Привредна комора Београда упутила је позив за пријављивање на конкурс за доделу годишњих награда у области проналазака, дизајнерских решења и техничких унапређења. Предмет конкурса су решења која су остварена у периоду од 1. октобра 2012. до 30. септембра 2013. године, и која су примењена или се могу применити у привреди Београда.

У оквиру својих активности на подстицању и унапређивању проналазаштва у привреди Београда, Привредна комора Београда од 1975. године додељује годишње награде за најбоље проналаске и техничка унапређења. Предлоге је потребно припремити у складу са садржајем пријаве за доделу годишњих награда, коју можете преузети преко линка у дну странице. Предлоге и попуњене формуларе за податке о ауторима потребно је доставити на адресу:

Привредна комора Београда
Центар за развој и трансфер технологија и екологију
- за награду Коморе –
Кнеза Милоша бр. 12
11000 Београд

Рок за подношење пријава је 18. фебруар 2014. године. Избор најбољих и најуспешнијих проналазака, дизајнерских решења и техничких унапређења обавиће жири Привредне коморе Београда.

За детаљније информације можете се обратити Анђели Софић путем телефона 011 2641355/лок. 159 и 113, или путем електронске поште ajanjic@kombeg.org.rs.

- пријава за доделу годишњих награда, формулар са подацима о ауторима и изјава о тачности података (zip)