Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОКОНЧАНА ЈЕ ЈАВНА РАСПРАВА О РАДНОЈ ВЕРЗИЈИ НАЦРТА ЗАКОНА О АУТОРСКОМ И СРОДНИМ ПРАВИМА

8. јун 2009.

У периоду од 29.04.2009. године до 15.05.2009. године спровeдена је јавна расправа о радној верзији Нацрта закона о ауторском и сродним правима. У оквиру јавне расправе, 11. маја 2009. године у Привредној комори Србије одржан је округли сто о радном тексту Нацрта закона о ауторском и сродним правима.

У јавној расправи било је омогућено учешће свим субјектима заинтересованим за питања остваривања ауторског и сродних права. У раду округлог стола учествовали су: представници регистрованих организација за колективно остваривање ауторског и сродних права: СОКОЈ, ОФПС, ПРАГУС, ПИ, представници Асоцијације независних медија ANEM, Пословног удружења хотелско-угоститељске привреде HORES, Удружења угоститеља Београда, ПГП РТС, Привредне коморе Београда, Привредне коморе Србије, Народне библиотеке Србије, адвокати: Верица Вуковић, Слободан Гавриловић, Мирољуб Белић, Зоран Дамјановић и Слободан Кремењак, представници фирме Multimedia, као и представници Вишег трговинског суда.

У току јавне расправе Завод је примио и писмене коментаре и примедбе на радни текст нацрта закона и то од: колективне организације СОКОЈ, колективне организације ПРАГУС, колективне организације ОФПС, Асоцијације независних медија ANEM, ЈП Завода за уџбенике, Уније синдиката извођача Србије, Синдиката глумаца Србије, адвоката Александра Порубовића, Верице Вуковић и Слободана Гавриловића, Радио телевизије Србије, ПГП-РТС-а, Пословног удружења хотелско угоститељске привреде HORES, Општег удружења угоститеља Београда, регионалне РТВ Врање, Привредне коморе Београда и др.