Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ НА МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ

ПРЕДАВАЊЕ НА МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ

13. децембар 2013.

Предавање на тему основа интелектуалне својине и патентне заштите одржано на Машинском факултету у Београду за студенте четврте године, у оквиру наставе из предмета мехатроника. Истакнут је значај принципа патентне заштите у оквиру развојно-истраживачких активности, са навођењем примера блиским студентским пројектима. Студенти су показали велико интересовање за тему, као и за принципе патентног менаџмента, стратешког коришћења патентних информација и трансфера технологије.