Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

PRAKTIKA INTERN 2014 - ПРОГРАМ ОБУКЕ ЕВРОПСКЕ ПАТЕНТНЕ АКАДЕМИЈЕ

18. децембар 2013.

Европска патентна академија организује програм обуке „Praktika Intern 2014“ за професионалце у области патената. У зависности од знања и искуства, учесници могу да похађају двонедељни курс (модул 1), да раде као испитивачи (модул 2), или као чланови техничког жалбеног већа (модул 3).

Учесници ће стећи значајан увид у начин рада Европског завода за патенте, који ће им бити од користи за свакодневно пословање.

Три програмска модула обухватају:
- модул 1: почетна обука (Европски завод за патенте, Минхен; 12-23. мај 2014)
- модул 2: рад са испитивачем (Европски завод за патенте, Минхен; 13-31. октобар 2014)
- модул 3: техничко жалбено веће (Европски завод за патенте, Минхен; о датуму се може постићи договор)

Рок за пријаву је 31. јануар 2014. године.

Више информација о програму на енглеском језику можете прочитати овде.

За пријављивање и додатне информације можете се обратити Татјани Стевановић на мејл tstevanovic@zis.gov.rs.