Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАТИФИКАЦИЈИ МЕЂУНАРОДНИХ КОНВЕНЦИЈА

15. јун 2009.

Скупштина Републике Србије је на Шестој седници Првог редовног заседања извршила ратификацију следећих међународних конвенција:

Закон о потврђивању Женевског акта Хашког споразума о међународној регистрацији индустријског дизајна
Закон о потврђивању Стразбуршког споразума о међународној класификацији патената
Закон о потврђивању Бечког споразума о установљењу међународне класификације фигуративних елемената жигова.

Наведена документа можете преузети на страници „Закони и прописи“.