Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ О УПРАВЉАЊУ ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ СВОЈИНОМ НА ФАКУЛТЕТУ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

3. децембар 2013.

У оквиру сарадње Завода за интелектуалну својину и Факултета организационих наука, на факултету је јуче од стране представника Едукативно-информативног центра Завода одржано предавање о систему интелектуалне својине, уз фокус на аспект менаџмента овим обликом интелектуалног капитала, за студенте четврте године студија.

На предавању је било речи о карактеристикама свих права интелектуалне својине, околностима које владају на тржишту интелектуалне својине и маневрима којима компаније прибегавају у овој области у циљу повећања конкурентности. Предавање је обиловало примерима из праксе различитих земаља, а намера је била да се укаже на све стандарде али и екстреме које савремени систем интелектуалне својине пружа, нарочито имајући у виду да су учесници били студенти завршне године који ће ускоро моћи да примене стечена знања у привредним оквирима.

Након предавања развила се дискусија, током које су студенти поставили бројна питања, пре свега у погледу погодности заштитом проналазака и процеса патентом у односу на заштиту пословном тајном, затим о оквиру бренда и његове заштите жигом и другим правима интелектуалне својине, као и у вези са идентификацијом мерила за вредновање интелектуалне својине.