Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР "ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА ЗА ПОСЛОВАЊЕ" У КРАЉЕВУ

СЕМИНАР "ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА ЗА ПОСЛОВАЊЕ" У КРАЉЕВУ

29. новембар 2013.

У четвртак је у регионалној привредној комори Краљева одржан семинар о коришћењу интелектуалне својине у пословању за око тридесет чланова Одбора за развој МСП и Одбора за науку, квалитет, стручно образовање и менаџмент.

Учесници семинара су имали прилику да сазнају зашто, када и на који начин се могу штитити иновативна и креативна решења, које су предности патентне заштите на домаћем и међународном тржишту, као и зашто је важно на време претражити базе патентне документације. Током првог дела семинара биле су обухваћене теме могућности продаје права интелектуалне својине, лиценцирања, и коришћења интелектуалне својине у циљу позиционирања у преговорима или стварања јаког корпоративног идентитета за привлачење инвестиција. Учесницима семинара су детаљно представљена сва права интелектуалне својине, као и услуге које Завод пружа малим и средњим предузећима.

Други део предавања се односио на улогу жига и индустријског дизајна у брендирању, као и на економски и друштвени значај спречавања повреде права интелектуалне својине. У стицању препознатљивог «лица» за пословање улога жига или индустријког дизајна је кључна. Жиг отклања несигурност потрошача пре куповине, редукује трошкова прикупљања информација и представља сигурност, тј. поверење у то да је купац платио оригинал. Учесници семинара су имали прилику да виде и примере знакова који не могу да да се региструју из богате праксе Завода. Дати су и савети за извознике, будући да се у пракси дешава да фирме нису регистровале жиг за земље извоза. У погледу спречавања повреде права интелектуалне својине нагласак је био на активностима носилаца права које је потребно предузети.