Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ИСПИТ ЗА ЗАСТУПНИКЕ

28. новембар 2013.

Завод за интелектуалну својину објављује да ће се писмени део посебног стручног испита за лица која се баве заступањем у поступку заштите проналазака, жигова, индустријског дизајна и ознака географског порекла одржати у просторијама Завода за интелектуалну својину дана 24.12.2013. године, са почетком у 10 часова.

Позивају се сва заинтересована лица да до 16.12.2013. године поднесу пријаве за полагање стручног испита Заводу за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице бр. 5.

Пријава мора да садржи: име и презиме, занимање и пребивалиште кандидата; доказ о завршеном факултету;  доказ о распорђивању на послове индустријске својине и о периоду у коме је кандидат био распоређен на тим пословима; доказ овлашћене институције о познавању једног светског  језика и доказ о плаћеним трошковима за полагање стручног испита у износу од 2360,00 динара на жиро рачун Завода 840-39845-97 (модел: 97; позив на број: шифра са контролним бројем општине).

Усмени део испита за кандидате који положе писмени део испита одржаће се 26.12.2013. године, са почетком у 10 часова.

Програм посебног стручног испита објављен је у ”Службеном листу СРЈ” бр. 48/95 и налази се на службеном сајту Завода за интелектуалну својину.