Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР ЗА ИСТРАЖИВАЧЕ У BIOSENSE ЦЕНТРУ

СЕМИНАР ЗА ИСТРАЖИВАЧЕ У BIOSENSE ЦЕНТРУ

19. новембар 2013.

У петак, 15. новембра, на Факултету техничких наука у Новом Саду је одржан семинар „Увод у патентни систем“. Семинар је био намењен истраживачима BioSense Центра.

Двадесетак истраживача било је у прилици да се, осим са основним информацијама о интелектуалној својини и значају патентне заштите, боље упознају и са заштитом проналазака који се примењују на рачунару. На крају семинара презентовани су и начини претраживања патентне документације у бази Espacenet. Све презентације праћене су бројним питањима и активном дискусијом учесника. Због значаја који ова тема има за научно истраживачке организације, договорена је даља сарадња са Заводом у погледу едукација и тренинга.