Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

УСЛУГЕ ЗАВОДА НА ПОРТАЛУ Е-УПРАВА

15. новембар 2013.

Завод за интелектуалну својину, у сарадњи са Управом за дигиталну агенду, завршио је процес постављања једног броја услуга на Портал е-Управа. У оквиру Портала развијена је функционалност која пружа могућност електронског плаћања услуга и подржана је од стране Управе за трезор Министарства финансија Владе Републике Србије.

Завод је поставио две услуге на Портал:

- плаћање таксе за продужење важења жига;

- плаћање таксе за издавање потврда, извода из регистара и уверења о подацима у вези са правима интелектуалне својине о којима се води службена евиденција.

Е-услуге Завода доступне су на адреси: https://www.euprava.gov.rs/eusluge/institucija?service=servicesForInstitution&institutionId=386

Уколико имате питања позовите 2025-831 или нам се обратите на e-mail info.web@zis.gov.rs