Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АУТОРСКОМ И СРОДНИМ ПРАВИМА

14. новембар 2013.

У периоду од 18. новембра до 16. децембра 2013. године биће одржана јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима.

- Програм јавне расправе
- Нацрт закона о изменама и допунама закона о ауторском и сродним правима
- Образложење измена и допуна закона о ауторском и сродним правима