Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАНА XIII КОНФЕРЕНЦИЈА КВАЛИТЕТА У ЗРЕЊАНИНУ

ОДРЖАНА XIII КОНФЕРЕНЦИЈА КВАЛИТЕТА У ЗРЕЊАНИНУ

7. новембар 2013.

У свечаној сали хотела Војводина у Зрењанину одржана je XIII Конференција квалитета са два уводна предавања и презентацијом дванаест радова. Уводничари конференције су били представници Министарства привреде и Завода за интелектуалну својину Републике Србије. На конференцији су учествовали и представници привредних субјеката, предузетника, здравствених установа, медијских кућа, образовних установа, студената и разних удружења.

Циљ конференције је био стицање и унапређење знања из области система менаџмента квалитета, заштите животне средине, стандарда за производњу здравствено безбедне хране, безбедности и здрављу на раду и размена искуства у спровођењу ових система. Помоћница министра привреде је говорила о новим прописима у Србији у вези са инфраструктуром квалитета производа и о новим једноставнијим поступцима када је реч о увозу, извозу, производњи и оцењивању усглашености. Успостављен је нови модерни проевропски систем кроз правни и институционални оквир који омогућује да наш српски производ постане конкурентан на тржиштима света и Европе.

Представник Завода за интелектуалну својину је говориo о економском и друштвеном значају спречавања повреде права интелектуалне својине. Појам пиратерије и кривотворења, грађанске и кривичне санкције које се за ова недозвољена дела могу изрећи, ко су надлежни органи за сузбијање повреде права интелектуалне својине су нека од питања која су предавањем била обухваћена. Истакнуто је да, иако управни органи могу да покрену поступак по службеној дужности, сами носиоци права интелектуалне својине би требало много више да се ангажују када је реч о спречавању повреде и заштити права.
Након излагања уводничара, уследила је веома динамична дискусија, која се највећим делом односила на повреду права интелектуалне својине која се врше путем Интернета, рачунарски програм као предмет заштите ауторским правом, где се може сазнати које робне марке су регистроване за територију Републике Србије, итд.