Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

WIPO АПЛИКАЦИЈА "MADRID GOODS AND SERVICES MANAGER" ДОСТУПНА КОРИСНИЦИМА

4. новембар 2013.

Online апликација Madrid Goods and Services Manager (MGS) Светске организације за интелектуалну својину (WIPO) постала је јавно доступна 1. маја 2013. године. Апликација је развијена од стране Међународног бироа са сврхом да пружи помоћ подносиоцима пријава при састављању листе роба и услуга које желе да обухвате националним и међународним жиговима.

MGS олакшава састављање листе роба и услуга на тај начин што омогућава увид у више хиљада стандардних термина које је претходно одобрио WIPO, и то на 15 светских језика – 3 радна језика организације WIPO (енглески, француски и шпански) и 12 националних језика. Ова апликација пружа поуздану информацију о томе да ли су сви термини које садржи правилно класификовани према најновијем издању Међународне класификације роба и услуга (Ничанске класификације), као и о прихватљивости изабраног назива у назначеној чланици Мадридске уније. MGS омогућава подносиоцима пријава да претражују и врше одабир релевантних термина ради састављања списка роба и услуга, које затим могу да преведу на било који од три радна језика Мадридског система ради подношења међународне пријаве жига.

У сарадњи са организацијом WIPO, Завод за интелектуалну својину Републике Србије приводи крају рад на креирању MGS апликације на српском језику, односно формирању базе појмова садржаних у алфабетској листи Ничанске класификације као и преводу интерфејса на српски језик. Апликација ће постати доступна корисницима на српском језику и ћириличном писму почетком 2014. године, а у наредном периоду ће се приступити превођењу преосталих термина из базе MGS. Више о начину и предностима коришћења ове апликације можете сазнати на линку http://www.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=en.