Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА РЕГИОНАЛНИХ РАЗВОЈНИХ АГЕНЦИЈА У ФУНКЦИЈИ ИНОВАТИВНОСТИ МСП

УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА РЕГИОНАЛНИХ РАЗВОЈНИХ АГЕНЦИЈА У ФУНКЦИЈИ ИНОВАТИВНОСТИ МСП

30. октобар 2013.

У оквиру пројекта Програм интегрисане подршке иновацијама чији су корисници Министарство привреде, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Национална агенција за регионални развој, одржана је тродневна обука „Унапређење услуга регионалних развојних агенција у функцији иновативности МСП у Србији“ за мрежу представника регионалних развојних агенција.

Другог дана обуке одржане у Хотелу Москва, 29. октобра, представљена је и улога Едукативно-информативног центра (ЕИЦ) Завода у пружању подршке за иновативна МСП помоћу различитих услуга које ЕИЦ пружа, као и значај заштите права ИС за пословање МСП. Поред институција које пружају финансијску подршку за иновације, међу којима су Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Иновациони фонд, у току обуке су представљени и други различити модели подршке од стране коморске мреже, извори информација путем различитих међународних мрежа као што су EEN, као и други извори информација који могу бити од помоћи за МСП.