Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЕУ ПОХВАЛИЛА НАПРЕДАК СРБИЈЕ У ОБЛАСТИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

25. октобар 2013.

У новом објављеном извештају о напретку Републике Србије у евроинтеграцијама дата је позитивна оцена прогресу који је Србија остварила у области интелектуалне својине.

Оцењено је да је у процесу подизања свести о интелектуалној својини Завод за интелектуалну својину организовао велики број едукативних догађаја за органе који се баве спровођењем права интелектуалне својине, као и за мала и средња предузећа. Такође је истакнуто да је усвајањем новог Закона о заштити топографија полупроводничких производа учињен напредак у хармонизацији са законодавством Европске уније, као и да је Србија постала чланица Међународне уније за заштиту нових биљних сорти.

Наглашено је да је унапређено спровођење права интелектуалне својине, уз забележено смањење коришћења илегалног софтвера, али и да је потребно обезбедити специјализацију тужилаца и судова за рад на случајевима који се тичу права интелектуалне својине. Поред тога, изражена је потреба за повећањем капацитета Завода у погледу нових обавеза насталих престанком рада Комисије за ауторско и сродна права, као и за улагањем додатних напора за хармонизацију прописа у области ауторског и сродних права.

Што се тиче других достигнућа, истакнуто је да је Управа царина имплементирала апликацију за електронску размену информација са носиоцима права, унапредивши тиме процес комуникације у напорима спровођења права интелектуалне својине. Такође је наведено да је потребно обезбедити формалну координацију свих страна које се баве интелектуалном својином, као и ефикасну примену националне стратегије за развој интелектуалне својине.