Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБАВЕШТЕЊЕ

28. јул 2009.

Од 18.07.2009. године, ступио је на снагу Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“ бр. 54/2009 од 17.07.2009. године).

Закон можете преузети на страници „Таксе“.