Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ У ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ ЛИМУНДО

ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ У ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ ЛИМУНДО

10. октобар 2013.

Представници Завода су запосленима у привредном друштву Лимундо одржали предавање о правима интелектуалне својине, пре свега о жигу и ауторском и сродним правима. Запослени се у оквиру овог правног лица баве посредовањем у е-трговини путем својих веб сајтова Лимундо и Купиндо.

Како општи услови пословања овог привредног субјекта забрањују продају кривотворене и пиратизоване робе, учесници су желели да сазнају које све активности они могу да предузму у циљу спречавања ових друштвено и економско опасних појава. С тим у вези, стручњаци Завода су говорили о томе која све права интелектуалне својине постоје, који је значај и последица коришћења жига и ауторског права на интернету, која су овлашћења аутора, односно носилаца ових права, шта се сматра повредом права, који су надлежни органи за повреду права, као и о базама жигова где се може проверити ко је носилац одређеног жига и слично.

Кроз дискусију и излагање проблема са којим се Лимундо у свом раду сусреће, може се закључити да тек са предузимањем активности у вези са заштитом права интелектуалне својине с једне стране и спречавањем настанка повреде права, е-трговина може бити друштвено и економски у потпуности прихватљива и легална у смислу циркулације роба и услуга путем интернета.