Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ФИРМИ DREN COMPANY

СЕМИНАР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ФИРМИ DREN COMPANY

27. септембар 2013.

Данас је у Заводу одржан семинар за запослене у Dren Company д.о.о. На предавањима је било речи о основама о правима интелектуалне својине, заштити знака жигом, заштити индустријског дизајна и ознака географског порекла, поступцима који се воде пред Заводом за интелектуалну својину, као и о међународној регистрацији права интелектуалне својине.

На семинару је испољена велика заинтересованост учесника за наведене теме, па су предавања обиловала интеракцијом учесника и предавача.