Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ У СЛОВЕНАЧКОМ ПОСЛОВНОМ КЛУБУ

ПРЕДАВАЊЕ У СЛОВЕНАЧКОМ ПОСЛОВНОМ КЛУБУ

20. септембар 2013.

У организацији Словеначког пословног клуба, представници Завода за интелектуалну својину су јуче одржали семинар под називом „Заштита права интелектуалне својине у Србији – Где? Како? Зашто?“ На семинару су представљене надлежности Завода за интелектуалну својину, едукативне активности Завода и основе о правима интелектуалне својине.

Учесници семинара су били чланови Словеначког клуба, тј. словеначки привредни субјекти који послују у Србији, као и домаћи привредни субјекти. Питања која су највише занимала учеснике семинара односила су се на територијални принцип заштите, поступак испитивања пријаве за признање жига, сличност жигова, надлежне органе у случају повреде права и слично.