Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЧИ ЗАВОДА НА СЕМИНАРУ ЕВРОПСКЕ ПАТЕНТНЕ АКАДЕМИЈЕ У БАЊА ЛУЦИ

ПРЕДАВАЧИ ЗАВОДА НА СЕМИНАРУ ЕВРОПСКЕ ПАТЕНТНЕ АКАДЕМИЈЕ У БАЊА ЛУЦИ

19. септембар 2013.

На машинском факултету у Бања Луци је у уторак, 17. септембра, одржан семинар „Европски патентни систем – радионица за истраживаче“, у организацији Европске патентне академије, Института за интелектуално власништво Босне и Херцеговине и Машинског факултета из Бања Луке. Међу предавачима Европске патентне академије су по први пут били представници Завода за интелектуалну својину, и то Наташа Миловановић и Јелена Кесер, патентни испитивачи.

Семинару је присуствовало тридесетак учесника, међу којима су били представници Универзитета у Бања Луци, студенти, чланови удружења проналазача и запослени у Институту за интелектуално власништво Босне и Херцеговине. Циљ семинара био је да се истраживачи и проналазачи охрабре у коришћењу патентне документације која представља значајан извор техничких информација.

Наташа Миловановић и Јелена Кесер су одржали предавања о тумачењу патентних докумената и коришћењу базе Espacenet, које су побудиле велику пажњу и заинтересованост учесника. У поподневном делу семинара је одржана и практична радионица о претраживању у бази Espacenet, током које су учесници били у прилици да самостално претражују патентну документацију користећи различите критеријуме. Реакције учесника семинара су биле веома позитивне, при чему је истакнуто да су предавања била веома корисна за обим активности којим се учесници семинара баве.