Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

РЕГИОНАЛНИ СЕМИНАР О ПРИНУДНОМ СПРОВОЂЕЊУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

2. август 2013.

У београдском хотелу Зира ће се од 11-12. септембра 2013. године одржати „Регионални семинар о принудном спровођењу права интелектуалне својине“, који заједнички организују Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) и Завод за интелектуалну својину. Семинар је намењен представницима државних институција и приватног сектора.

Циљ семинара је подизање свести о значају заштите права интелектуалне својине и јачање сарадње између представника државних институција које се баве принудним спровођењем права интелектуалне својине и представника приватног сектора.

Своје учешће можете пријавити на следеће контакте:
Татјана Стевановић - tstevanovic@zis.gov.rs, тел: 011 2025 951
Снежана Груловић - sgrulovic@zig.gov.rs, тел: 011 2025939.

Рок за пријаву је 20. август 2013. године.

- последња верзија програма семинара (pdf)

- овде можете преузети и документ Светске организације за интелектуалну својину о спровођењу права интелектуалне својине у земљама у транзицији, на енглеском језику