Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНОВАТИВНИХ КОМПАНИЈА

29. јул 2013.

У току су јавни позиви у оквиру Програма раног развоја (Mini Grants) и Програма суфинансирања иновација (Matching Grants) за доделу финансијских средстава иновативним компанијама, које води Фонд за иновациону делатност. Део додељених средстава у оквиру ових програма намењен је финансирању заштите права интелектуалне својине.

Наставак јавних позива за оба програма финансирања је у току, а рок за достављање пријава пројеката који за циљ имају развој иновативних производа или услуга је 30. септембар 2013. године до 17 часова. Пријава пројеката се врши преко интернет странице Фонда - http://www.inovacionifond.rs/, а тим Фонда за иновациону делатност стоји на располагању свим заинтересованим странама за све додатне информације на адресама: minigrants@inovacionifond.rs и matchinggrants@inovacionifond.rs.

Више информација о јавним позивима можете прочитати на сајту Фонда за иновациону делатност - http://www.inovacionifond.rs/.