Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ИНСТИТУТА ПКБ АГРОЕКОНОМИК

СЕМИНАР ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ИНСТИТУТА ПКБ АГРОЕКОНОМИК

23. јул 2013.

За представнике Института ПКБ Агроекономик данас је у Заводу одржано предавање о правима интелектуалне својине. Имајућу у виду да се овај институт бави пре свега добијањем нових биљних сорти акценат је стављен на заштиту знака жигом.

Запослени из Института ПКБ Агроекономик могли да се упознају и са основним условима за заштиту патентом и оним што је, у вези са њиховом облашћу рада, изузето из патентибилности. Присутни су имали прилику да чују који су то најзначајнији случајеви Европског завода за патенте када је у питању заштита трансгених биљака и изузеће биљних сорти и битно биолошких поступака за добијање биљака из патентибилности.