Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

НАЦИОНАЛНИ СЕМИНАР О КОЛЕКТИВНОМ ОСТВАРИВАЊУ АУТОРСКОГ И СРОДНИХ ПРАВА

НАЦИОНАЛНИ СЕМИНАР О КОЛЕКТИВНОМ ОСТВАРИВАЊУ АУТОРСКОГ И СРОДНИХ ПРАВА

21. септембар 2009.

У Београду је 15. и 16. септембра 2009. године у Привредној комори Србије одржан Семинар о колективном остваривању ауторског и сродних права у организацији Завода за интелектуалну својину Републике Србије и Светске организације за интелектуалну својину (WIPO), а у сарадњи са Привредном комором Србије, Међународном конфедерацијом друштава аутора и композитора (CISAC) и Међународном конфедерацијом организација за остваривање права на умножавање (IFRRO).

Семинар је изазвао велику пажњу јавности, тако да је присуствовало преко стотину представника домаћих колективних организација, удружења носилаца сродних права – емитера, кабловских оператера, хотелијера, државних институција надлежних за спровођење права интелектуалне својине, привредних комора, али и представника из Словеније и Босне и Херцеговине.

Главни циљ Семинара био је информисање јавности о новинама Предлога закона о ауторском и сродним правима и очекиваним ефектима предложених решења како за носиоце ових права и њихове организације, тако и за све привредне субјекте који у својим основним активностима свакодневно користе ауторска дела и предмете сродних права, као и упознавање са решењима из закона о ауторском и сродним правима земаља ЕУ и најбољом домаћом и европском праксом у овом домену.

Почетак Семинара обележила су излагања г-дин Михаља Фичера о међународној заштити ауторског и сродних права са посебним освртом на међународну заштиту аудиовизуелних извођења и могућу улогу колективног остваривања права.

Еминентни стручњаци из Норвешке, Шведске, Холандије, Бугарске и Ирске два дана су излагали своја искуства која могу помоћи решавању актуелних домаћих проблема у спровођењу закона у овој области, од оснивања организација, начина ефикасног рада, модела одређивања тарифа накнаде, расподели накнаде, посебним порезима, односу корисника права и организације и сл.

Посебно су била значајна искуства у раду европских колективних организација у остваривању репрографских права, аудио и аудиовизуелних права репродукције (приватно копирање), а која се код нас још увек не спроводе.

Током семинара било je и дискусија међу учесницима о актуелним домаћим проблемима са којима се сусрећу носиоци права у сарадњи са постојећим колективним организацијама, као и сарадњи радиодифузних организација са колективним организацијама у вези са преговарањем и висинама тарифа.