Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПОТПИСАН УГОВОР ИЗМЕЂУ ЗАВОДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ И УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ О НАСТАВКУ САРАДЊЕ

20. јун 2013.

Завод за интелектуалну својину Републике Србије и Универзитет у Београду су 11. јуна потписали уговор, на основу којег ће се наставити подршка Завода активностима Центра за трансфер технологије у оквиру промовисања и комерцијализације права интелектуалне својине.

Сарадња ће обухватити и наставак подршке у примени интелектуалне својине у активностима Универзитета које су усмерене на подстицање трансфера знања између Универзитета у Београду и привредних друштава, подизање нивоа свести о значају патената и других права интелектуалне својине у процесу трансфера технологије, као и напоре увођења наставе о интелектуалној својини на Универзитету.

Овај уговор потврђује опредељеност обе институције за чврсту сарадњу, која је иницирана потписивањем првобитног уговора крајем 2010. године у оквиру којег је основан Центар за трансфер технологије. Током досадашње сарадње организован је низ значајних догађаја у циљу развоја свести о значају интелектуалне својине, њене промоције и подстицања заштите и комерцијализације патената и других права интелектуалне својине.