Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ EVLIA НАМЕЊЕН РАЗВОЈУ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ EVLIA НАМЕЊЕН РАЗВОЈУ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

19. јун 2013.

У Привредној комори Београда је јуче представљен пројекат EVLIA – Коришћење интелектуалне својине и нематеријалних добара као додатни подстицај при финансирању малих и средњих предузећа, који се реализује у оквиру ЕУ Програма транснационалне сарадње за југоисточну Европу. Завод за интелектуалну својину је придружени партнер Привредној комори Београда у спровођењу овог пројекта.

Циљ пројекта EVLIA је развој и унапређење повољног окружења за иновативна мала и средња предузећа и предузетнике помоћу развоја јединствене методологије за вредновање нематеријалних средстава привредних субјеката и/или организација ради добијања материјалних средстава од стране финансијских институција.

Поводом представљања пројекта организован је скуп на коме су изнети ставови о тренутној ситуацији и изазовима у овој области код српских предузећа, услугама Завода и других институција које могу бити од користи за процес вредновања интелектуалне својине, постојећим и могућим препрекама за вредновање овог облика нематеријалне активе, а демонстрирани су и неки примери вредновања интелектуалне својине у појединим предузећима у Србији.

У сврху спровођења пројекта биће оформљена радна група која ће се бавити проблематиком процене вредности интелектуалне својине, начинима финансирања иновативних привредних субјеката и успостављањем правно-регулативног оквира за вредновање интелектуалне својине у Србији.

- линк за пројекат EVLIA