Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДРЖАН СЕМИНАР "КАКО И ЗАШТО ШТИТИТИ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ" У НИШУ

ОДРЖАН СЕМИНАР "КАКО И ЗАШТО ШТИТИТИ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ" У НИШУ

18. јун 2013.

Јуче је у Нишу, у Регионалном тренинг центру за развој запослених у образовању, одржан семинар “Како и зашто штитити права интелектуалне својине” за нишки кластер напредних технологија NiCAT, у организацији ЕИЦ и представника NiCAT.

Кластер чине локалне фирме које послују у електро, електро-машинској индустрији и индустрији информационих и комуникационих технологија. На семинару су презентовани аспекти комерцијалног искоришћавања права ИС, врсте права, услови за заштиту и поступци заштите са посебним акцентом на правима индустријске својине.

Током троипосатног семинара, учесници су имали доста питања у вези са заштитом жига, патента као и начинима заштите софтвера као ауторског права.