Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР ЗА УДРУЖЕЊЕ „SERBIA ORGANICA“

СЕМИНАР ЗА УДРУЖЕЊЕ „SERBIA ORGANICA“

12. јун 2013.

Стручњаци Едукативно-информативног центра одржали су 12. jуна 2013. у Заводу основни семинар о правима интелектуалне својине. Учесници семинара су били представници Института за повртарство из Смедеревске Паланке, удружења „Serbia Organica“, сертификационе куће Ecocert Balkan doo, као и других привредних друштава.

Учесницима семинара су представљени системи патентне заштите и заштите индустријског дизајна, заштите робног/услужног знака жигом, као и заштите производа ознакама географског порекла. Питања која су постављали односила су се пре свега на неопходне услове за заштиту ознака географског порекла, односно на контролу квалитета и посебних својстава производа, али и на међународну заштиту индустријског дизајна и жига.