Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБУКА ЗА ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКТОРЕ

ОБУКА ЗА ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКТОРЕ

10. јун 2013.

Стручњаци Завода за интелектуалну својину су за представнике туристичке инспекције у одељењима у Новом Саду, Крушевцу и Нишу, 25. маја и 6. јуна одржали три радионице на тему “Пракса Завода у поступку за признање жигa”.

У оквиру радионица најпре је представљен систем заштите жигова са посебним освртом на услове за заштиту једног знака жигом, оцену сличности знакова, као и пракса Завода за интелектуалну својину у одлучивању у поступку за признање жига. Након тога су учесници добили задатаке, базиране на пракси Одељења за жигове Завода, те су имали прилику да кроз тимски рад одлуче да ли су конкретни знакови слични.

Туристички инспектори су показали велико интересовање, постављали су питања у вези са услужним жиговима, начином одлучивања Завода, износили су своје коментаре и решења добијених задатака су добро образложили. Овим је завршена специјализована обука скоро свих туристичких инспектора, у вези са системом заштите жигова, која је започета у априлу ове године и којом је Завод наставио обуку органа надлежних за спровођење поступака приликом повреде права интелектуалне својине.