Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА РАДИ ЕФИКАСНЕ ЗАШТИТЕ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

18. јун 2013.

Јавна расправа о Нацрту закона спроводи се од 10. јуна до 1. јула 2013. године.

Учесници у јавној расправи су сва заинтересована правна и физичка лица, а нарочито титулари права интелектуалне својине, организације за колективно остваривање ауторског и сродних права и сва друга лица која су на неки начин повезана са производњом и прометом роба заштићених нормама интелектуалне својине или пак лица која се баве пружањем услуга означених правима интелектуалне својине.

Текст Нацрта закона са образложењем је постављен на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја http://www.mpn.gov.rs/, на сајту Завода за интелектуалну својину Републике Србије http://www.zis.gov.rs/ и на сајту Националног савета за конкурентност http://www.konkurentnasrbija.gov.rs/.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се се Заводу за интелектуалну својину на е-маил: zis@zis.gov.rs или vmaric@zis.gov.rs, или поштом на адресу: Завод за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, 11000 Београд, са назнаком: „Прилог за јавну расправу”.

- Нацрт закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине

- Образложење Нацрта закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине