Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБАВЕШТЕЊЕ О УСКЛАЂЕНИМ ДИНАРСКИМ ИЗНОСИМА

4. јун 2013.

Обавештавамо све заинтересоване да је Влада Републике Србије донела Усклађене динарске износе који су објављени у „Службеног гласнику РС“, број 47/13. Нове тарифе су ступиле на снагу 1. јуна 2013. године.

Таксе у вези са појединачним правима интелектуалне својине можете погледати овде.

Закон о републичким административним таксама можете погледати овде.