Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОКОНЧАНА ДВОДНЕВНА РАДИОНИЦА У ОКВИРУ IPORTA ПРОЈЕКТА

ОКОНЧАНА ДВОДНЕВНА РАДИОНИЦА У ОКВИРУ IPORTA ПРОЈЕКТА

7. јун 2013.

Јуче је у Заводу за интелектуалну својину завршена дводневна радионица о унапређењу услуга и успостављању националне мреже организација за подршку малим и средњим предузећима, у оквиру IPorta пројекта. Међу учесницима су, поред представника Завода за интелектуалну својину Републике Србије, били представници бројних европских завода, Европске комисије и истраживачког центра Хенри Тудор из Луксембурга.

Радионицу је отворила Бранка Билен-Катић, помоћник директора Завода, представивши Завод и његова достигнућа у протеклом периоду, након чега су представљене услуге Едукативно-информативног центра Завода према привредном сектору од стране Даниеле Златић-Шутић, руководиоца Центра. Првог дана радионице је представљен напредак и остварења у оквиру портала Innovaccess који садржи бројне информације о националним системима заштите права интелектуалне својине и, између осталог, податке о трошковима заштите појединих права у земљама Европе. Потом су приказане услуге које пружа IPR Helpdesk – портал са саветима за интелектуалну својину, као и нове могућности за побољшање перформанси овог портала. Последњи део програма био је посвећен организацији и управљању националним мрежама помоћу софтвера за управљање односима са клијентима (CRM).

У току другог дана радионице представљени су примери добре праксе националних завода Мађарске, Грчке, Швајцарске, Немачке и Шведске. Након тога, посебан осврт је дат на рад Европског IPR Helpdesk портала и сарадњу националних завода у унапређењу садржаја информација које су доступне малим и средњим предузећима.

- више о пројекту IPorta

- приступ порталу Innovaccess

- приступ порталу IPR Helpdesk

- услуге Едукативно-информативног центра Завода намењене привредним друштвима