Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР О КОРИШЋЕЊУ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ХОЛДИНГУ

СЕМИНАР О КОРИШЋЕЊУ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ХОЛДИНГУ

5. јун 2013.

Стручњаци Едукативно-информативног центра су јуче у просторијама Енергопројект холдинга одржали семинар о интелектуалној својини и њеном коришћењу за двадесетак запослених у овој компанији. Фокус предавања био је на систему патентне заштите, идентификације пословних тајни и поверљивих информација, као и на видовима коришћења права интелектуалне својине на тржишту.

Током и након семинара учесници су постављали бројна питања, од којих је највећи број био у вези са роковима и процедурама патентне заштите, карактеристикама сличности патентне пријаве и стања технике, могућностима заштите различитих знакова жигом и критеријумима за одређивање дистинктивности код пријава жигова.