Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРОГРАМ ИНТЕГРИСАНЕ ПОДРШКЕ ИНОВАЦИЈАМА

ПРОГРАМ ИНТЕГРИСАНЕ ПОДРШКЕ ИНОВАЦИЈАМА

31. мај 2013.

У оквиру пројекта Програм интегрисане подршке иновацијама чији је корисник Министарство финансија и привреде одржан је тродневни тренинг за мрежу представника локалних инфо-центара за иновације за подршку малим и средњим предузећима. Трећег дана тренинга одржаног у Хотелу Москва, представљена је и улога Едукативно-информативног центра (ЕИЦ) Завода у пружању подршке за иновативна МСП помоћу различитих услуга које ЕИЦ пружа, као и значај заштите права ИС за МСП.

Поред институција које пружају финансијску подршку за иновације што су SIEPA, USAID, GIZ, у току тренинга су представљени и други различити извори институционаног финансирања, извора информација путем различитих међународних мрежа као што су EEN, затим коморски систем, НАРР, као и други извори информација који могу бити од помоћи за МСП.