Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР О КОЛЕКТИВНОМ ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА АУТОРА И ИЗДАВАЧА ШТАМПАНИХ ИЗДАЊА

30. мај 2013.

Завод за интелектуалну својину и Међународна федерација организација које колективно остварују репрографска права (IFRRO) заједнички организују једнодневни семинар о колективном остваривању права аутора књижевних дела и других врста дела издатих у штампаној форми, као и права издавача ауторских дела издатих у штампаној форми на посебну накнаду, у сарадњи са Привредном комором Србије. Семинар ће се одржати 5. јуна 2013. године у Привредној комори Србије, Велика сала, на другом спрату, Теразије 23, у Београду.

- Програм семинара (pdf)