Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

УСВОЈЕНЕ ДВЕ ТАРИФЕ У ОБЛАСТИ АУТОРСКОГ И СРОДНИХ ПРАВА

23. мај 2013.

Усвојене су две тарифе у области ауторског и сродних права - Тарифа за остваривање права на посебну накнаду и Тарифа за остваривање права на накнаду за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма.

Тарифа за остваривање права на посебну накнаду објављена је у Службеном гласнику РС бр. 43/2013, док је Тарифа за остваривање права на накнаду за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма објављена у Службеном листу Републике Србије бр. 45/2013. Обе тарифе можете преузети кликом на дате линкове или у рубрици Ауторско и сродна права - Прописи.