Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДРУГЕ ГОДИНЕ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

9. мај 2013.

На Факултету организационих наука је јуче одржано предавање о интелектуалној својини за око шездесет студената друге године.

Током предавања које је одржао стручњак Едукативно-информативног центра било је речи о систему интелектуалне својине, карактеристикама свих права интелектуалне својине, основним маневрима које компаније предузимају код употребе интелектуалне својине на тржишту и другим темама, а све је праћено бројним практичним примерима из Србије и бројних других земаља.

Највећу заинтересованост побудили су процес установљења ознаке географског порекла (ОГП) и признавања својства овлашћеног корисника ОГП, сличност између жигова, као и утицај великих корпорација на глобална прилагођавања система интелектуалне својине.