Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕДАВАЊЕ О КОЛЕКТИВНОМ ЖИГУ У РЕЗЕРВАТУ ПРИРОДЕ ЗАСАВИЦА

ПРЕДАВАЊЕ О КОЛЕКТИВНОМ ЖИГУ У РЕЗЕРВАТУ ПРИРОДЕ ЗАСАВИЦА

29. април 2013.

У оквиру друге приредбе за избор Сертификованог асортимана сувенира Срема у Резервату природе Засавица, у организацији Туристичког кластера Срема, стручњак Едукативно-информативног центра је одржао предавање на тему Поступак и значај заштите колективног жига.

Будући да су чланови овог кластера МСП-а из области туризма, угоститељства и комплементарних делатности, као и појединци, те да је испољена жеља да се у будућности заједнички наступа на тржишту помоћу једног заштитног знака, колективни жиг је препознат као моћно средство за остварење ових циљева. Због тога је током предавања било речи не само о поступку заштите, већ и о значају ефикасног коришћења жига и његовој промоцији у циљу стимулације пласмана.

Предавање је било веома динамично, учесници семинара са постављали питања у вези са робама и сулугама за које се може регистровати колективни жиг, Општим актом о колективном жигу, трошковима заштите.

Више о колективном жигу:

Колективним жигом се обележавају и разликују робе/услуге које производе, односно пружају чланови удружења које је титулар права. Колективни жиг могу да користе сви чланови колективитета, тј. удружења. Имајући у виду да је, за разлику од индивидуалног жига, у питању већи број лица (чланова удружења), те робе/услуге морају да испуне одређене заједничке услове у циљу обележавања свих роба и услуга једним жигом, као и у циљу конхерентности жига. То могу бити услови који се тичу порекла производа или сировина за његову производњу, затим да производ има одређене карактериситике у вези са нпр. производњом, паковањем или дистрибуцијом, да се услуге пружају на одређеној територији, на унапред дефинисан начин, и слично.

Путем колективног жига, МСП посебно из руралних крајева могу да искористе могућности које произилазе из заинтересованости потрошача за куповину типичних производа или сувенира те да тако унапреде свој животни стандард и промовишу одрживост руралног развоја. Значај овакве врсте удруживања је у томе да се превазилазе и тешкоће у вези са појединачним пласманом роба једног од корисника колективног жига. У промоцији жига умногоме може помоћи сеоски туризам (уколико је развијен), као и разне манифестације и сајмови који се одржавају на том географском подручју.