Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ГЛОБАЛНИ КОНГРЕС О БОРБИ ПРОТИВ КРИВОТВОРЕЊА И ПИРАТЕРИЈЕ

ГЛОБАЛНИ КОНГРЕС О БОРБИ ПРОТИВ КРИВОТВОРЕЊА И ПИРАТЕРИЈЕ

26. април 2013.

Данас се у Истанбулу завршава глобални конгрес о борби против кривотворења и пиратерије. Конгрес је 24. априла отворио турски премијер, Реџеп Ердоган. Последњег дана конгреса, уједно и на Светски дан интелектуалне својине, говорила је и директорка Завода за интелектуалну својину Републике Србије, Бранка Тотић.

Пленарна сесија била је посвећена регионалним и националним изазовима са освртом на тржишта у развоју, а међу централним темама било је истраживање баријера које успоравају напредак у борби против кривотворења и пиратерије, користи и ризици слободних трговинских зона, веза интелектуалне својине и циљева одрживог развоја и друге.

Поред Бранке Тотић, међу говорницима су били Хозе Енрике Вернер из бразилске канцеларије Dannemann Siemsen Advogados, Андреј Кулешов, руководилац у Министарству економског развоја Руске Федерације, др Арбинд Прасад, директор Федерације индијских привредних комора и Сертач Коксалди, руководилац одељења за права интелектуалне својине у Арчелику, Турска.

Бранка Тотић је у свом говору нагласила да изазов у овој области представља време чекања на судске одлуке, као и униформност пресуда. Будући да спорови у вези са интелектуалном својином чине мање од 5% укупног броја спорова, судије у појединим случајевима ретко имају могућности да раде на овим споровима. Бранка Тотић је истакла да је по таквој дисперзији надлежност тешко остварити висок квалитет и ефикасност судских спорова и додала да је Влада Републике Србије недавно усвојила Предлог Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава како би се покренула централизација надлежности за доношење одлуке по тужбама за повреду права интелектуалне својине. Предлог овог закона предвиђа јединствену надлежност за парничне спорове у области интелектуалне својине. Привредни суд у Београду ће доносити пресуде по свим тужбама за повреду права интелектуалне својине за целу територију Србије.

У закључку, Бранка Тотић је нагласила да је за сваку земљу која се бави овом проблематиком од великог значаја да су судови специјализовани, да постоји стална и институционализована сарадња свих надлежних институција, да постоји сарадња са носиоцима права, као и добра регионална сарадња, да се све компетентне институције континуирано обучавају и да се константно подиже свест у јавности о овом проблему.