Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА ЗА ТЕХНОЛОШКЕ БРОКЕРЕ

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА ЗА ТЕХНОЛОШКЕ БРОКЕРЕ

24. април 2013.

За мрежу технолошких брокера, чије је успостављање један од циљева Пројекта интегрисане подршке иновацијама а чији је корисник Министраство финансија, у оквиру троднедног тренинга је одржано и предавање о правима интелектуалне својине.

Другог дана тродневног тренинга за 25 технолошких брокера са различитих факултета и института из Србије који су номиновани испред својих институција да повежу резултате истраживања са факултета са предузећима путем трансфера технологије, два стручњака Едукатвино-информативног центра Завода одржала су два сета предавања о правима интелектуалне својине и њиховом значају за факултете и предузећа у процесу трансфера технологије са посебним акцентом на патентној заштити.

У другом делу предавања одржана је и радионица са претраживањем највеће јавно доступне базе патентне документације Espacenet. Предавања су праћена различитим питањима у вези са будућим ситуацијама у погледу заштите ИС са којима се брокери могу сусрести. Како ће и Завод бити део мреже технолошких брокера путем подршке са информацијама о за њих актуелним питањима у процесу управљања иновацијама, предавање је искоришћено и за успостављање контаката са будућим брокерима.